Oscilatii si unde


I. Notiuni introductive:

1. Erori de masura. Prelucrarea datelor.
2. Descrierea sistemului de achizitie automata a datelor VERNIER LabPro.
3. Descrierea pachetului de prelucrare a datelor VERNIER LoggerPro .
4. Descrierea pachetului de prelucrare a datelor Leybold CASSY.

Ciclul I Ciclul II

1. Studiul proprietăților elastice ale corpurilor.

2. Determinarea acceleraţiei gravitaţionale cu ajutorul unui pendul fizic.

3. Determinarea momentului de inertie al unui corp fata de o axa prin metoda pendulului de torsiune.

4. Compunerea oscilatiilor perpendiculare. Determinarea vitezei sunetului folosind figurile lui Lissajou.

5. Studiul oscilatiilor amortizate

6. Studiul miscarii oscilatorilor cuplati (folosind pendule elastice).

1. Studiul oscilatiilor fortate.

2. A. Analiza armonica a semnalelor periodice. Transformata Fourier rapida (FFT).

    B. Introducere in analiza Fourier

3. Studiul proprietatilor de dispersie ale unor medii elastice.

4. Reflexia si absorbtia undelor. Determinarea coeficientilor de reflexie si absorbtie.

5. Determinarea modulului de elasticitate la solide printr-o metoda dinamica.

6. Studiul propagarii undelor superficiale în lichide.